Předběžný odborný program

 Pátek
08:00 - 14:00 Registrace účastníků

08:45 - 08:50
 

Slavnostní zahájení
MUDr. Ivana Röschlová

08:50 - 11:30

Endokrinologie, sexuologie, neurologie

předsedající: Fifková H., Kalvachová B.
30´
 
Transsexualita dětí a dospívajících
Fifková H. - Praha
20´
 
Zkušenosti dětského endokrinologa s péčí o děti s poruchou rodové identity
Neumann D. - Hradec Králové
15´
 
Amenorhea primaria
Plášilová I. - Hradec Králové, Pardubice
15´
 
Preventivní prohlídky v pediatrii pohledem endokrinologa
Kalvachová B. - Praha
20´
 
Hyperthyreoza dětí a dospívajících
Röschlová I. - Frýdek-Místek
10´
 
Přínos rané péče pro děti s postižením a ohroženým vývojem
Salvetová V., Assis dos Santos I. - Ostrava
11:30 - 12:30 Oběd

12:30 - 15:00

Infektologie, kardiologie

předsedající: Kolář M., Rožnovský L.
25´
 
Problematika antibiotické léčby v dětském věku
Kolář M. - Olomouc
20´
 
Virové hepatitidy
Rožnovský L. - Ostrava
20´
 
Pertuse
Širůček P. - Ostrava
20´
 
Tetanus
Sagan J. - Ostrava
15´
 
Významné dysrytmie – je retro jen móda?
Gruzska T. - Ostrava
15´
 
Včasnost diagnózy prenatálně nepoznaných vrozených srdečních vad
Pavlíček J. - Ostrava
15:00 - 15:30 Přestávka

15:30 - 17:10

Neurologie, logopedie, dětská chirurgie, anesteziologie

předsedající: Pavlíček J., Gruzska T.
20´
 
Zajímavá sedmička
Nogolová  A. - Ostrava
30´
 
Kritické mezníky ve vývoji řeči a jazyka
Solná G. - Ostrava
15´
 
Zvracení z pohledu chirurga
Richter V. - Ostrava
15´
 
Předoperační / předanestetické vyšetření u dětského pacienta
Konopáč V. - Frýdek-Místek
20´
 
Následky dětských zlomenin
Chamrádová B. - Frýdek-Místek
17:10

Ukončení
MUDr. Ivana Röschlová
   

Změna programu vyhrazena.