Vítáme Vás

Pořadatel
 
Produkce BPP s.r.o.

 

ve spolupráci s

MUDr. Ivana Röschlová
Dětská endokrinologická a diabetologická ambulance, Frýdek-Místek

 

Beskydský pediatrický den

27. března 2020

Hotel Freud
Ostravice 190


Záštita

Akce se koná pod záštitou:

  • České pediatrické společnosti ČLS JEP
  • prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D. - přednosty Ústavu mikrobiologie LF UP a FN Olomouc
  • Mgr. Michala Pobuckého, DiS. - primátora statutárního města Frýdek-Místek

Akce se pořádá dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.